Snerydning er omfattet af skattefradrag i henhold til "håndværkerfradragsordningen". Det betyder, at din snerydningsudgift inklusiv moms kan fratrækkes på årsopgørelsen til og med kalenderåret 2018.
Værdien af skattefradraget er ca. 1/3 af udgiften for tidligere år (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 samt 2017), kan dette muligvis stadig nås.

Gå ind skat.dk og se hvordan - det er ganske nemt!